Regulamin serwisu


1. Definicje

1. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem dniplodne.schorzenia.info udostępniający artykuły i kalendarzyk dni płodnych dla użytkowników.
2. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu (niekoniecznie zarejestrowana).
3. Konto - hasło i e-mail Użytkownika podane w trakcie rejestracji.
4. Narzędzie dostępne przez Serwis - kalendarzyk dni płodnych obliczany wg. reguły Holta.

2. Rejestracja

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
3. Rejestracja dokonywana jest po wprowadzeniu informacji dotyczących Użytkownika t.j.: adresu poczty elektronicznej oraz dodatkowych informacji jak długość cyklu miesiączkowego oraz długość krwawienia. Na podany e-mail zostaje wysłany e-mail z automatycznie wygenerowanym hasłem (hasło można zmienić po zalogowaniu się na swoje konto).
4. Zalogowanie się na konto jest równoznaczne z potwierdzeniem rejestracji. Od tej chwili użytkownik jest pełnoprawnym użytkownikiem Serwisu.

3. Polityka prywatności

1. Dane wprowadzane przez Użytkowników nie są udostępniane żadnym osobom trzecim z wyjątkiem organów państwowych w sposób i w sytuacjach określonych odrębnymi przepisami prawnymi.
2. Użytkownik może w każdej chwili zmienić dane, które wprowadził do Serwisu. Z wyjątkiem zmiany e-maila. Zmiana e-maila może dokonać się tylko po kontakcie z administracją serwisu.
3. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, poprzez skontaktowanie się z administracją Serwisu.

4. Odpowiedzialność

1. Serwis ma charakter informacyjno - edukacyjny i w żadnym przypadku nie może zastąpić konsultacji lekarskich.
2. Właściciel Serwisu czyni co w jego mocy, aby zapewnić prawidłowe działanie Serwisu, ale: Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody majątkowe bądź niemajątkowe poniesione przez siebie wskutek korzystania z Narzędzia dostępnego w Serwisie.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy wystawianych przez Użytkowników.
4. Korzystanie z kalendarzyka dostępnego w Serwisie nie może stanowić wyłącznego sposobu zabezpieczenia się przed ciążą.

5. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail nt. nowości, zmian, promocji itp. wydarzeń dotyczących Serwisu. Wiadomości te nie będą wysyłane częściej niż raz na dwa tygodnie.
3. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto może zostać usunięte lub zablokowane. Serwis pozostawia sobie także prawo do usunięcia konta bez podania przyczyn.
4. Konta Użytkowników pozostają własnością Serwisu.
5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu.
6. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.